Букет

Полифлорен пчелен мед получен от късноцъфтящите ливадни медоносни растения. ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО!

Горски

Полифлорен пчелен мед получен основно от нектара на цъфтящите през пролетта дръвчета.

Мед с пчелна пита

Полифлорен пчелен мед с добавени парчета от пчелна пита. ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО!

Полифлорен

Полифлорен пчелен мед получен от цъфтящите през цялото лято ливадни медоносни растения.

Слънчогледов

Монофлорен мед, получен от нектара на слънчогледите. ИЗЧЕРПАНО КОЛИЧЕСТВО!